Geen Flash? :

Get macromedia Flash Player

NEN3140

De NEN 3140, 3e druk, is niet een op zich staande norm, in tegenstelling tot de 2e druk.
In het kader van de harmonisatie van de EU landen is in 1998 de EN 50110 uitgekomen, die als titel draagt "De bedrijfsvoering van elektrische installaties". De EN 50110 vermeldt het minimale veiligheidsniveau dat voor ieder land geldt.

Alle bij de Europese Unie aangesloten landen hebben zich verplicht om deze norm in hun nationale wetgeving te implementeren of hiernaar te verwijzen. In Nederland is dat de Arbo-wet geworden.
Tevens heeft ieder land de mogelijkheid om nationale aanvullingen uit te brengen.
Voor Nederland is dat de 3e druk van de NEN 3140.

Beide normen kunnen dus niet los van elkaar gezien worden en vormen samen een consistent geheel.

Inhoud NEN 3140

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning.
De strekking van de norm houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de werknemer of bezoeker. Tevens dienen de (onderhouds-) werkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd te worden.

De volgende onderwerpen komen in de norm aan de orde:

Personeel

Personeel dat werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoert dient aan bepaalde vakbekwaamheidseisen te voldoen. Zij moeten periodiek geïnstrueerd worden over de gevaren van elektriciteit en de maatregelen die hiertegen binnen de organisatie zijn ingesteld.

Tevens dient het personeel schriftelijk te worden aangewezen in een categorie die bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelt.
De verschillende categorieën zijn de Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Ploegleider, Vakbekwaam Persoon en Voldoend Onderricht Persoon.

Wilt u meer weten over de aspecten van het personeel in de NEN 3140 klikt u hier.

Organisatie

De elektrische installatie moet onder verantwoordelijkheid gesteld worden van een installatieverantwoordelijke.
Indien werkzaamheden aan de installaties worden uitgevoerd, gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke.

Wilt u meer weten over de aspecten van de organisatie in de NEN 3140 klikt u hier.

Tekeningen

Er dienen bijgewerkte tekeningen aanwezig te zijn van de installatie.

Wilt u meer weten over de aspecten van tekeningen in de NEN 3140 klikt u hier.

Inspectie installatie en apparatuur

Onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke dient een document opgesteld te worden waarin omschreven is welke installaties en apparatuur geïnspecteerd dient te worden, de omvang van de inspectie en de frequentie hiervan.
Bij de inspectie wordt o.a. gekeken naar de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schok, thermische invloeden, veiligheidsketens en vluchtwegen.

Wilt u meer weten over de aspecten van inspecties in de NEN 3140 klikt u hier.

Werkprocedures

Voor een aantal specifieke werkzaamheden dienen werkprocedures opgesteld te worden. Het betreft het werken aan spanningvoerende of spanningsloze installaties.

Wilt u meer weten over de aspecten van procedures in de NEN 3140 klikt u hier.

Reint-Jan de Roos Stadskanaal - Willem Drenth 11 - 9501JE Stadskanaal - tel. 06-10254710 - fax. 0599-855393          (©Winter Systems)