Geen Flash? :

Get macromedia Flash Player

Personeel

  • De verantwoordelijkheden die het personeel heeft met betrekking tot veiligheid, moet in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving.

  • Alle personeel dat wordt betrokken bij werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, moet zijn geïnstrueerd over de veiligheidseisen, veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften zoals die gelden voor de werkzaamheden.

  • Het personeel moet geschikte kleding dragen, die nauw aan het lichaam aansluit.

  • De werkverantwoordelijke moet alle personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken, instrueren over eventuele bijzondere gevaren die zij niet hadden kunnen herkennen.

  • Zonder technische kennis of ervaring mag personeel niet werkzaamheden uitvoeren waarvoor ter voorkoming van elektrisch gevaar of letsel technische kennis of ervaring noodzakelijk is.

  • Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de complexheid ervan worden beoordeeld, zodat de juiste persoon kan worden gekozen om de werkzaamheden uit te voeren.

  • Het personeel moet schriftelijk worden aangewezen in een categorie als genoemd in de norm.

  • Indien werkzaamheden met in- of uitleenkrachten wordt gerealiseerd, moeten beide werkgevers afspreken maken over de aanwijzing.

  • De aangewezen personen moeten kennis hebben van de elektriciteit en de gevaren daarvan. Hiervoor is een specifieke cursus noodzakelijk die ingaat op de gevaren van het werken met elektriciteit.Klik hier om terug te gaan
Reint-Jan de Roos Stadskanaal - Willem Drenth 11 - 9501JE Stadskanaal - tel. 06-10254710 - fax. 0599-855393          (©Winter Systems)