Geen Flash? :

Get macromedia Flash Player

ProceduresVoor alle werkzaamheden moet een plan worden opgesteld.

De installatie- en de werkverantwoordelijke moeten voor aanvang van de werkzaamheden het personeel uitvoerige aanwijzingen geven.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de werkverantwoordelijke de installatieverantwoordelijke te informeren over de aard, de plaats en de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden aan de elektrische installatie. Deze informatie dient bij voorkeur schriftelijk te worden verstrekt, vooral bij gecompliceerde werkzaamheden.

Alleen de installatieverantwoordelijke mag toestemming geven om met de werkzaamheden te beginnen.

Bij werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt in drie werkmethoden:

  • Spanningsloos werken
  • Onder spanning werken
  • In de nabijheid van actieve delen werken


Voor al deze werkmethoden zijn procedures opgesteld die tot doel hebben beschermende maatregelen te nemen die aanraking van actieve delen voorkomen evenals het veroorzaken van kortsluiting en/of vlambogen.

Ook onderhoudsprocedures moeten door de installatieverantwoordelijke zijn goedgekeurd.

Aan het eind van onderhoudswerkzaamheden moet de installatie worden overgedragen aan de installatieverantwoordelijke waarbij tevens de status van de elektrische installatie moet worden medegedeeld.

Ook na werkzaamheden aan de elektrische installatie dient aan de installatieverantwoordelijke te worden medegedeeld dat de installatie gereed is voor wederinschakeling.

Bij onderbreking van de werkzaamheden dienen passende veiligheidsmaatregelen te worden getroffen en moet de installatieverantwoordelijke hiervan op de hoogte worden gesteld.Klik hier om terug te gaan
Reint-Jan de Roos Stadskanaal - Willem Drenth 11 - 9501JE Stadskanaal - tel. 06-10254710 - fax. 0599-855393          (©Winter Systems)